„ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ (ESF-1113-01-07005) Проектът даде възможност на младежи до 29-годишна възраст, […]
„ПИЕР“ – „Подкрепа за институционална експертна реализация“ е проект на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, който дава […]
КТ „Подкрепа“ стартира проект „ПИЕР“, като част от усилията на организацията за намаляване на младежката безработица […]