В хода на проверката на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД е установено, че:

⇒ На 15.02.2022 г. и 18.04.2022 г. не се осигурява достъп до местата, където се извършва работа, както и въобще на територията на предприятието на представители на СРС „Подкрепа“ и на председателя на Синдикалната секция. С това е извършено нарушение на чл. 406, ал. 2, т.1 от Кодекса на труда.

⇒ На 04.05.2022 г. представители на КТ „Подкрепа“ отново не са допуснати на територията на предприятието. За това нарушение на чл. 415, ал. 1 от КТ от „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД е връчен акт за установяване на административно нарушение.

⇒ През 2021 г. 21 работника са положили извънреден труд над 150 часа. Това е нарушение на чл. 146, ал. от КТ.

⇒ В периода 01.01  до 28.01.2022 г. е допуснато полагане на извънреден труд от работници – това е нарушение на чл. 143, ал. 2 от КТ.

⇒ В периода 14.04.2022 г. до 03.05.2022 г. са прекратени трудовите правоотношения на 32 работника от „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД.

Вижте още допуснати нарушения и пълния текст на писмото ТУК.