Днес, 8 декември, Европейската комисия трябваше да представи своята дългоочаквана законодателна инициатива за Устойчиво корпоративно управление (Sustainable Corporate Governance). Приемането на това ново законодателство би позволило да бъде търсена отговорност от бизнеса за нарушаваните от него човешки права. Въпреки че представянето беше вече отлагано няколко пъти, Комисията отново реши да отсрочи това свое предложение за неопределен период от време.

За да оспорят това решение на ЕК и да изразят загрижеността си относно пълната липса на прозрачност, касаеща причините за това ново забавяне, ЕКП и голяма група от национални и международни неправителствени организации изпратиха днес Отворено писмо до председателя на Комисията – г-жа Урсула фон дер Лайен. В него я призовават публично да потвърди ангажимента си като председател на Европейската комисия, за да подпомогне веригите за доставки на компании, активни на пазара на ЕС, в името на тяхната устойчивост – чрез амбициозно, обвързващо законодателство относно правата на човека и околната среда.

В допълнение, подписалите го организации също така искат среща с председателя на Комисията, за да обсъдят допълнително бъдещето на тази важна законодателна инициатива.

 

Прилагаме на вашето внимание пълния текст на отвореното писмо, както и списък на подписалите го международни и национални НПО:

Време е да проявите лидерство относно инициативата за устойчиво корпоративно управление

 

Уважаема госпожо Председател,

Коалиция от организации на гражданското общество, включително Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП), всички ние, които активно работим и сме напълно  ангажирани с предложението на Европейската комисия за устойчиво корпоративно управление (SCG), се обръщаме към Вас, за да изразим силната си загриженост относно поредното забавяне на публикуването на тази инициатива.

Въпреки Вашето обещание през 2021 г. да бъде представено „солидно и добре балансирано“ предложение, ние бяхме уведомени чрез съобщение в пресата, че инициативата на SCG е още веднъж отложена. За нас това е неприемливо. Това е важна законодателна инициатива, която може да даде възможност на милиони хора да настояват за справедливост и да протестират срещу нарушенията на човешките им права. Също така този закон, чието разглеждане се отлага вече трети път ще спомогне за опазването на околната среда и климата.

Ние сме дълбоко загрижени от пълната липса на прозрачност относно причините за това ново забавяне. Несигурността около съдбата на подобно, изключително важно европейско законодателството е в ущърб на заетите, страдащи от безотговорно корпоративно поведение и отделно във вреда на околната среда. Това необяснимо забавяне рискува да подкопае доверието на европейските граждани! Организациите на гражданското общество, синдикалните организации, работниците и жертвите на корпоративни злоупотреби имат отговорната задача след COVID пандемията да регулират и да гарантират устойчив и отговорен бизнес. Сега, за наше съжаление, работниците, общностите, местното население и екосистемите по света ще продължат да заплащат цената на негативното въздействие на неустойчивото корпоративно поведение, ще заплащат и щетите, което това забавяне на ЕК ще причини. Защото то ще продължи действието на настоящата ситуация, в която на компаниите е позволено да печелят от принудителен и нискозаплатен труд в техните глобални вериги за доставки; позиционирани в страни, където коренното население е заклеймявано като престъпно; където работниците живеят в страх от животозастрашаващи условия на труд, при които работят, а жените страдат от дискриминация и ниски заплати, които не им позволяват да живеят достойно и трябва да чакат повече от десетилетие за справедливост. След като Комисарят по правосъдието обяви през април 2020 г., че Комисията ще внася предложение за въвеждане на задължения за спазване на човешките права и екологичните норми, то тази инициатива получи широка политическа и обществена подкрепа за това законодателство. При проведените обществени консултации повече от половин милион граждани и синдикалисти се обединиха и призоваха за приемане на силен и амбициозен закон. Европейският парламент също призова Комисията да излезе със стабилно законодателство, въвеждащо обвързващи механизми за спазване на човешките права и нормите за опазване на околната среда. Освен това, скорошно проучване на общественото мнение на YouGov, потвърждава, че над 80 процента от гражданите от повечето държави от ЕС са заявили, че искат силно законодателство на ЕС, което да държи компаниите отговорни за спазването на човешки права и да ги наказва при нарушения на нормите за околната среда.

Затова, в този момент на несигурност, ние, Ви призоваваме да потвърдите публично своя ангажимент като председател на Европейската комисия и да гарантирате пълна прозрачност относно причините за настоящото забавяне на процеса, както и за неговото бъдеще.

 

Отвореното писмо е подписано от следните организации:

 1. ActionAid France
 2. Africa Faith and Justice Network
 3. Amnesty International
 4. Anti-Slavery International
 5. Business and Human Rights Resource Center
 6. CCFD- Terre Solidaire
 7. CIDSE
 8. Clean Clothes Campaign (International Office)
 9. CNCD-11.11.11
 10. Collectif Ethique sur l’étiquette
 11. CorA Netzwerk
 12. Corporate Justice Coalition
 13. CSR Watch Coalition Poland
 14. European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
 15. European Centre for Not-For-Profit Law Stichting
 16. European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
 17. European Trade Union Confederation (ETUC)
 18. Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti – Pro Ethical Trade Finland)
 19. Fair Action
 20. Fair Trade Advocacy Office (FTAO)
 21. Fair Trade Finland
 22. Finnwatch
 23. Focus
 24. Forest Peoples Program (FPP)
 25. Forum Citoyen pour la Responsabilité Social des Entreprises
 26. ForumCiv
 27. Friends of The Earth Europe
 28. Friends of The Earth France
 29. Global Witness
 30. Human Rights Watch
 31. Initiative Lieferkettengesetz
 32. Initiative pour un devoir de vigilance Luxembourg
 33. International Dalit Solidarity Network (IDSN)
 34. International Federation for Human Rights (FIDH)
 35. International Service for Human Rights (ISHR)
 36. Irish Coalition for Business and Human Rights
 37. KIOS Foundation
 38. MVO Platform
 39. Open Society European Policy Institute (OSEPI)
 40. Oxfam
 41. Palvelualojen ammattiliitto (PAM – Service Union United Finland)
 42. Plataforma por las Empresas Responsables
 43. Rainforest Alliance
 44. ShareAction
 45. Sherpa
 46. Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)
 47. Swedwatc