Днес, 8 декември, Европейската комисия трябваше да представи своята дългоочаквана законодателна инициатива за Устойчиво корпоративно управление […]