В отговор на изпратения от Синдиката на административните служители “Подкрепа” сигнал, министърът на труда и социалната политика представи своя отговор, в който се сочат аргументи за това, че предоставянето на социални услуги от търговски дружества е насочено единствено към повишаване качеството на услугите, както и че неправилно квалифицираме това като „бизнес”. Оставяме на вас да прецените дали има икономическа логика в това твърдение и дали някое търговско дружество би управлявало десетки социални „услуги“, без да реализира печалба. Може да видите отговора на МТСП и да си припомните сигнала на САС „Подкрепа“.