Комисията на Европейския парламент по заетост и социални въпроси днес с голямо мнозинство гласува доклада на евродепутата Денис Рьотке от ЕНП относно предлагани изменения на Директивата за Европейските работнически съвети (EРС). По този начин евродепутатите решително подкрепиха социалния диалог и осигуриха възможности за по-добра защита на правата на работещите в мултинационални компании.

За синдикалните организации това е една изключително добра новина, тъй като преразглеждането на Директивата за EРС  отдавна беше необходимо и важно. Основната цел на това преразглеждане е да се гарантира на по- ефективно упражняване на правото на информиране и консултиране на работещите по въпроси, свързани с ключови решения на мултинационалната компания. Понастоящем няма осигурена адекватна правна сигурност и съществуват твърде много възможности, които при и явната липса на правоприлагане водят до факта, че само един на всеки пет ЕРС е консултиран по смислен начин относно най-важните транснационални решения.

Сред предложените мерки, предназначени за укрепване на ЕРС, са:

  • приемане на точна и ясна дефиниция за понятието „транснационален  въпрос“, по които ЕРС задължително трябва да бъде консултиран;
  • въвеждане на наказателни санкции за онези мултинационални компании, които не изпълняват задължението за информиране и консултиране;
  • възможност за ЕРС да поиска спиране изпълнението  на решения, когато не е спазено изискването за информиране и консултиране.

Това  е много добра законодателна инициатива, защото в по-голямата част от мултинационалните компании работещите ежедневно участват в неравностойна битка, за да защитят тези най-основни права на информиране и консултиране. Посланието на Европейския парламент вече  ясно: ефективното упражняване на демокрация на работа има значение, и евродепутатите ясно признаха необходимостта тези права да бъдат правилно прилагани.