КТ “Подкрепа“ ще проведе двудневна международна конференция /28 февруари – 1 март/ на тема „Чрез укрепване на социалния диалог към по-успешна европейска интеграция “. Тя ще се проведе в хотел „Рамада:“, зала „Опал“ /София, бул. „Мария Луиза“ 131/ и ще бъде открита в 9:30 ч. от президента Димитър Манолов.  Приветствия към участниците ще отправят проф. Емил Мингов, заместник-министър на труда и социалната политика, Зигрид Шрам, генерален секретар на EZA и Мария Минчева, зам.-председател на УС на БСК.

Конференцията е заключително събитие в рамките на специална програма на Европейския обучителен център EZA за страните от Западните Балкани. Тя има за своя основна цел да  бъдат направени анализ и оценка на резултатите от проведените през 2022 г. семинари, както и да бъдат обсъдени нови идеи и теми за бъдещата дейност, да бъдат набелязани конкретни мерки и действия на синдикалните организации за намаляване на неравенствата и бедността и за ограничаване на процеса на емиграция от региона.

Продължаващата емиграция  и увеличаващата се бедност в региона са два ключови проблема, които не само възпрепятстват процеса на европейска интеграция, но и задълбочават разликата в жизнените стандарти на гражданите на ЕС и тези на страните от Западните Балкани. Известен факт е, че има дългогодишни, много добре известни и сериозни основания за бедността и изтичането на работна ръка от Западните Балкани. Тези два проблема са взаимообвързани и тяхното преодоляване е възможно само и единствено чрез целенасочени, обединени и последователни усилия на всички институции и организации от региона. В този смисъл, форумът обърна внимание не само на причините, но и на възможните решения – т.е. на визията и идеите, които организациите на работещите, съвместно с останалите структури на гражданското общество биха разработили, предложили и осъществили.

В международната конференция участие ще вземат синдикални лидери и експерти от десет страни – Република Северна Македония, Черна гора, Албания, Сърбия, Франция, Румъния, Германия, Австрия, Косово и Словения.

ПРОГРАМА