Съгласно приетите през месец декември миналата година от Съвета на ЕС нови фискални правила, държавите-членки в ЕС ще бъдат принудени бързо да намалят националните си бюджети с повече от 100 милиарда евро, и то само за следващата година. Те ще трябва да правят още намаления в рамките на четири години с цел да изпълнят приетите цели за намаляване на държавните дефицити. По свое решение, държавите-членки имат възможност да удължат този период, но в този случай те ще трябва да поемат ангажименти за сериозни реформи и съкращения, т.е.  мерки насочени против интересите на работещите.

Прогнозен размер на необходимите съкращения на бюджетните разходи за четири и за седемгодишен период (в млрд. евро):

Държава-членка        Намаление за четири

годишен период

 

Намаление за седем годишен период
Франция 26,1 14,2
Испания 13,9 8,9
Италия 25,4 13,5
Германия 11,00 5,8
Белгия 7,5 4,5
Нидерландия 6,4 3,3
Полша 4,4 3,5
Румъния 4,3 2,9
Финландия 2,4 0,603
Австрия 2,3 1,4
Словакия 2,3 1,4
Унгария 0,912 0,729
Гърция 0,708 0,512
Словения 0,518 0,315
Чехия 0,567 0,467
Португалия 0,459 0,200
България 0,446 0,308
Хърватска 0,349 0,212
Латвия 0,189 0,118
Литва 0,163 0,106
Малта 0,136 0,084
Люксембург 0,107 0,062
Естония 0,063 0,034

Тези нови фискални правила на ЕС будят безпокойството на Европейското синдикално движение, защото те:

  • въвеждат така наречени „гаранции за дефицита“, които  ще имат сериозно и отрицателно въздействие върху БВП;
  • не предоставят защита за инвестициите, необходими за зеления преход или за изпълнение на показателите, залегнали в Европейския стълб на социалните права;
  • тяхното приложение ще изисква реформи, които в значителна степен ще доведат до съкращения или до ограничения на заплащането на работещите.

Алармирайки за възможните негативни последици от тези нови правила, от ЕКП подчертават, че в период, когато Европа трябва да инвестира в своето зелено бъдеще, тези планове за повторно въвеждане на строги икономии ще върнат най-мрачния период на кризата. „Невероятно е, колко лесно националните министри приеха план, който ще ги принуди да направят съкращения на бюджетните разходи с повече от 100 милиарда евро само за една година. Сега, правителствата трябва да бъдат честни и да обяснят какво ще означава това за техните граждани: огромен брой съкращения на работни места, по-ниски заплати и по-лоши условия на труд и допълнителна липса на достатъчно  финансиране на обществените услуги.“

Оценявайки приетите до момента решение, ЕКП счита че с новите фискални правила европейските политици принуждават държавите-членки твърде бързо да намалят дълговете и дефицитите си.

ВЖ. още: Строгите икономии биха попречили на ЕС да отговори адекватно на приоритетите на своите граждани