ДО

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В 47-ТО НС

ДО

Г-Н БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ В 47-ТО НС

 

ДО

Г-Н АНДРЕЙ ГЮРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”
В 47-ТО НС

ДО

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”
В 47-ТО НС

 

ДО

Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
В 47-ТО НС

 

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ ГЕРБ-СДС
В 47-ТО НС

ДО

Г-Н ТОШКО ХАДЖИТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ИМА ТАКЪВ НАРОД”
В 47-ТО НС

 

ДО

Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ
В 47-ТО НС

ДО

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
В 47-ТО НС

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО
НА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”
Относно: Необходимост от дофинансиране на общинските транспортни дружества в град София – „Столичен Автотранспорт” ЕАД, Столичен Електротранспорт” ЕАД, „Метрополитен” ЕАД и „Център за градска мобилност” ЕАД

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГУЦАНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЮРОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДАЙЪ,
УВАЖАЕМИ Г-Н СВИЛЕНСКИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ХАДЖИТОДОРОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТАДИНОВ,

Обръщаме се към Вас с безпокойство за бъдещето на градския транспорт в столицата, а оттам и за социалния статус на работещите в него. През изминалите две години се наложи дружествата да функционират на пълни обороти при много ниско ниво на ползваемост на предоставяната услуга, а именно да реализират дейността си при разходи надвишаващи приходите, т.е. да генерират задължения към контрагенти и финансови загуби. Работниците, които по численост са над 8000 човека не спираха да упражняват труда си с ясното съзнание, че рискуват здравето и живота на себе си и на близките и роднините си. Същите тези работници допринесоха за това транспортните дружества да реализират на територията на град София изминати по над 60 млн. километри маршрутен пробег на година. И когато към ковид обстановката прибавим интензивно нарасналите цени на електроенергия и горива, с огромно притеснение констатираме, че липсата на адекватни мерки и решения, свързани с отпускане на финансови средства от държавния бюджет, води до некачествена услуга или липса на каквато и да е такава. Това категорично ще катализира социално напрежение, изразяващо се в протестни действия и гражданско неподчинение.

Предоставяме на Вашето внимание следната фактология:

ПРИХОДИ ОТ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

 

Дружество

 

Приходи 2019 г. /млн. лв./ с ДДС

 

Приходи 2020 г. /млн. лв./ с ДДС

 

Приходи 2021 г. /млн. лв./ по оперативни данни с ДДС

 

Прогноза 2022 г. /млн. лв./ с ДДС

„Център за градска мобилност” ЕАД 124.47 87.18 88.48 93.6
„Столичен Електротранспорт” ЕАД 6.6 1.21 1.47 3.29
„Столичен Автотранспорт” ЕАД 8.13 1.72 2.52 3.90
„Метрополитен” ЕАД 31.32 21.18 24.53 30.7
Общо 170.5 111.29 117 131.49

От посочените данни е видно наличието на рязък спад на приходите, като разликата от между 2019 и 2021 г. е 53 млн лв. по-малко приходи от превозни документи.

 

ПРИХОДИ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ПО ГОДИНИ И ИЗТОЧНИЦИ /С ДДС/

Година Столична община

/млн. лв./

Държавен бюджет

/млн. лв./

Превозни документи

/млн. лв/

Общо

/млн. лв./

Километри маршрутен пробег

/млн. км./

2017 100.6 28.3 164.7 293.6 58.7
2018 101.8 37.9 167.6 307.3 60.3
2019 117.6 33.8 170.5 321.9 61.5
2020 133.8 28.8 111.3 273.9 62.9
2021 /по оперативни данни/ 150 / 11.5 30.4 117 310.4 63.1
2022 /прогноза/ 150 21 131.5 302.5 66.1

Анализирайки посочените данни в таблицата достигаме до следните констатации:

  1. През годините Столична община увеличава размера на средствата, които отпуска за обществен транспорт.
  2. През годините приходите от държавния бюджет от компенсации за преференциални карти са в пропорция 1:5 спрямо средствата отделяни от общината, като прогнозата за настоящата година е да бъдат 1:7.
  3. Независимо от увеличената цена на билета за еднократно пътуване, се наблюдава нарастване на приходите до 2019 г., впоследствие приходите рязко спадат, поради пандемичната обстановка, като през 2021 г. отново има ръст на приходите от превозни документи спрямо 2020 г., който е незначителен и крайно недостатъчен за покриване разходите на дружествата.
  4. С цел предоставяне на по-качествена и своевременна услуга на живеещите и временно пребиваващите на територията на град София, дружествата през годините реализират ръст на изминатите километри маршрутен пробег. Съпоставката между 2017 и 2021 г. сочи, че пробегът се е увеличил с 4,4 млн. км. Както се вижда, ръстът на общите приходи изостава значително от нарастването на изминатите километри. При 293.6 млн. лв през 2017 г. и реализирани 58.7 млн. км. до прогнозните за 2022 г. 302.5 млн. лв. приходи за 66.1 млн. км. Или приходите спрямо 2017 г. ще бъдат с 8,9 млн. лв. в повече, а километричния пробег трябва да бъде със 7,4 млн. км. в повече.

Към всичко това трябва да добавим тежката енергийна криза, в която се намира Европейския съюз и която, поради либерализирането на енергийния пазар в България, се отразява изключително негативно върху градския транспорт.

НАРАСТВАЩИ РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИТЕ

Дружество 01.07.2020 г.-01.072021 г 01.07.2021 г.-01.112021 г. 01.112021 г.-31.12.2021 г. 01.01.2022 г.-31.03.2022 г.
„Столичен Електротранспорт” ЕАД 117.66 лв./ MWh 172.51 лв./ MWh 237.27 лв./ MWh 485.07 лв./MWh

 

Дружество 01.07.2020г.-30.09.2020 г. 01.10.2020г.-31.01.2021 г. 01.08.2021г.- 31.08.2021 г. 01.10.2021г.- 31.10.2021 г. 01.11.2021г.- 31.11.2021 г.
„Метрополитен” ЕАД 95.00лв./MWh 105.00лв./MWh 229.28лв./MWh 395.91 лв./MWh 443.09лв./MWh

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД Прогнозна цена 2021 г. Реална средна цена 2021 г. Цена към

15.12.2021 г.

Природен газ 26 лв./MWh 83 лв./MWh 250 лв./MWh
Дизелово гориво 1.40 лв/литър 1.61 лв/литър 1.89 лв./литър

 

Данните показват увеличение на разходите за енергоносители през 2021 г. спрямо 2020 г. както следва:

„Столичен Електротранспорт” – 3 млн. лв.

„Метрополитен” – 8 млн. лв.

„Столичен Автотранспорт” – 10 млн. лв.

 

СПРАВКА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИТЕ ЗА 2022 г.

Година „Метрополитен” ЕАД / лв. с ДДС „Столичен Електротранспорт” ЕАД / лв. с ДДС „Столичен Автотранспорт” ЕАД / лв. с ДДС Общо
2020 12,422,987 лв. 9,958,101 лв. 16,806,637 лв. 39,187,725 лв.
2022 32,113,487 лв. 30,267,442 лв. 49,600,000 лв. 111,980,929 лв.
Разлика 19,690,500 лв. 20,309,341 лв. 32,793,363 лв. 72,793,204 лв.

 

Посочените данни ясно илюстрират необходимостта от още близо 73 млн. лв. за енергийно осигуряване на дружествата, или със 185% в повече спрямо 2020 г., което означава, че предвидените компенсации от държавата за месеците 12.2021 г. и 01.2022 г. са в недостатъчен размер и не биха довели до оздравяване състоянието на предприятията. Изброените дружества имат обща задлъжнялост към контрагенти в размер на над 40 млн. лв. Само един от примерите е „Метрополитен” ЕАД, което дължи 8 млн. лв. на МВР за охрана, за период от 6 месеца. Също така в дружествата предстои на база тригодишно споразумение между синдикатите и Столична община, увеличение с 10% на основните заплати на работниците, считано от 01.03.2022 г.

Във връзка с увеличените цени на енергоносителите, очакваните разходи за 1 километър маршрутен пробег за 2022 г. са разчетени, както следва:

  1. ”Столичен Електротранспорт” ЕАД – 9,02 лв./км.
  2. ”Столичен Електротранспорт” ЕАД /електробуси/ – 9,02 лв./км
  3. ”Столичен Автотранспорт” ЕАД – 4,95 лв./км.
  4. ”Метрополитен” ЕАД – 22,80 лв./км.

С оглед на така предоставените прогнози за финансиране на общинския транспорт в град София през 2022 г. са необходими 503 млн. лв. с ДДС. Към момента предвидените средства за разплащане на транспортната задача от приходи от продажба на превозни документи е 131 млн. лв. с ДДС, предвидени са и средства в размер на 150 млн. лв. с ДДС от бюджета на Столична община, както и 21 млн. лв. с ДДС за преференциални карти от държавния бюджет. Изчисленията показват, че след премахване на възможността за изплащане на 5% разумна печалба на дружествата /допустима по регламент 1370/, която е в размер на 23 млн. лв., НЕОБХОДИМАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ Е 178 МЛН. ЛВ.

ФТР „Подкрепа” настоява да бъдат предвидени и отпуснати на общинските транспортни дружества от държавния бюджет по регламент 1370 допълнителни средства в размер на 178 млн. лв.

ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА” НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ ОБВЪРЗАНА ОРГАНИЗАЦИЯ. МЕЖДУ МЕСТНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТИ ИЗБИРАМЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НА ТАЗИ БАЗА ЯСНО, СВОБОДНО, НО И КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ, АКО НЕ БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА РЪСТА НА ИНФЛАЦИЯТА И/ИЛИ НЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ НАВРЕМЕ, КАКТО И АКО БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ В НАМАЛЕН РАЗМЕР, ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ФОРМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ.

 

                                   

С УВАЖЕНИЕ:

                                                              ИВАН КИРИЛОВ

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТР КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”