Скъпи колеги,

С настоящото писмо изразявам солидарността на EPSU с протеста в петък, 11 ноември, организиран съвместно от КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Тъй като кризата с разходите за ежедневието обхваща цяла Европа, жизненоважно е синдикатите да се мобилизират, за да защитят покупателната способност на работещите. Ние напълно подкрепяме призива за увеличаване на националната минимална заплата и за по-високо заплащане на работещите в публичния сектор.

С Директивата за адекватните минимални работни заплати, одобрена от Европейския съвет, вече има ясна референтна точка за увеличаване на минималната заплата до 50% от средната заплата /60% от средната заплата и ние сме съгласни с Европейската конфедерация на профсъюзите, че държавите-членки на ЕС трябва да транспонират Директивата при най-ранната възможност.

Надявам се вашият протест в петък да е широко подкрепен и правителството и работодателите да получат ясно послание – че трябва да действат спешно, за да осигурят увеличенията на заплатите, изисквани и заслужени от работещите, както в публичния, така и в частния сектор.

В израз на солидарност,

 

Jan Willem Goudriaan

Генерален секретар на Европейската федерация на обществените услуги /EPSU/