Скъпи сестри и братя,

IndustriAL Global Union,  в който членуват повече от петдесет милиона работещи в тежката индустрия, минната промишленост и енергетиката от 141 държави, изказва своята пълна подкрепа и солидарност със справедливите искания на своите организации-членки, които ще бъдат представени на провеждания на 11 ноември в София национално протестно автошествие и протестен митинг!

IndustriAL Global Union изразява своята пълна подкрепа към апела, с който вие призовавате правителството на Република България да увеличи минималната работна заплата, да  предприеме спешни мерки за контролиране на инфлацията и да предложи политики в подкрепа на икономическия растеж, за справяне с икономическата криза.

Наложително е правителството веднага да започне двустранни преговори  за договаряне на реален и значителен ръст на заплатите в индустриалните сектори през 2023 г., като също така в тясно партньорство със синдикатите да приеме Национален план за Справедлив преход, който задължително да включва не само създаването на зелени работни места, с по-добро заплащане и по-добри условия на труд, но и разработването на национален енергиен план.

Настояваме правителството на България да се вслуша в справедливите ви искания относно така необходимите промени в законовите разпоредби за сумираното изчисляване на работното време и относно необходимостта от разработване на национален план за действие по насърчаване на колективното договаряне. В тази връзка е изключително важно вашето правителството да ратифицира Конвенция 154 на МОТ относно  правота на колективно договаряне.

Пожелаваме ви  успешен национален протест и се присъединяваме към вашата кампания за защита на основните права на вашите синдикални  членове!

 

В знак на солидарност,

Атле Хое

Генерален секретар

Женева, 9 ноември 2022 г