Днес, 10.11.2022 г., работещите във „ВиК“ Плевен проведоха протестна акция. Служителите излязоха пред предприятието с искания за промяна на ниското им заплащане, по-адекватни купони за храна и по-достойни условия на работа.

Наред с това, протестиращите подчертаха, че една от основните причини за акцията им е и липсата на действащ браншови колективен договор, който да подсигури по-добрите условия на труд в предприятието.