П  Р  О  Т  Е  С  Т

 

          В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – ПЪРВИ НОЕМВРИ

НИЕ, ДЕЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ЦЯЛАТА СТРАНА, ИЗЛИЗАМЕ  НА  ПРОТЕСТ И С ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА СРЕЩУ УНИЗИТЕЛНО НИСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В МУЗЕИТЕ, БИБЛИОТЕКИТЕ, ЧИТАЛИЩАТА, МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА, ТЕАТРИТЕ, БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА.

 

 

             ПРИЗОВАВАМЕ

всички РАБОТЕЩИ в областта на КУЛТУРАТА към

ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА 1 НОЕМВРИ 2023 Г. ПОД НАДСЛОВ:

ДА ПОДКРЕПИМ БЪЛГАРСКАТА  КУЛТУРА!

За пореден път минималната работна заплата достигна възнагражденията на специалистите в областта на културата.

Организираме масови протестни действия във всички културни институти в страната.

Подготвяме подписки за подкрепа на исканията ни.

Ще протестираме мирно, но и настойчиво – с лозунги и плакати.

В дните на протеста ще ни намерите във всички български институти за култура.

Ще отворим още по-широко вратите им за всички, за които българската култура, българската свяст все още значат нещо.

Ще ни познаете по отличителните протестни лентички на реверите.

Призоваваме българската общественост  да ни подкрепи  в исканията ни за опазване и развитие на културата в България, за достоен труд и достойни възнаграждения!

 

В 12 ч. ще се съберем на протест пред Столичната библиотека.

 

Нашите искания са:

 1. Да бъдат увеличени работните заплати в сектора на не по-малко от 2000 лв. и да бъдат изравнени възнагражденията с работещите в бранш „Образование“.
 2.  Да бъде увеличен бюджетът за култура на 1% от БВП.
 3. Да бъдат променени правилата за провеждане на конкурсни сесии за целево финансиране на проекти в областта на културата като бъдат признавани и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация. До този момент такива разходи са недопустими.
 4. Да бъде увеличен с 50% Единният разходен стандарт за 2024 г. за субсидирана бройка на музеи, художествени галерии, библиотеки и читалища.
 5. Да бъде въведен Единен разходен стандарт за издръжка на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности.
 6. Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи на музеи, библиотеки и галерии.
 7. Да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурявани културните институти /извън единния разходен стандарт за издръжка/, с допълнителни средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.
 8. В областта на музикално-сценичните изкуства и театрите да бъде осигурена основна работна заплата, а действащата към момента Методика, съгласно чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата, да бъде преработена като допълващ стандарт за осъществяване на дейност и допълнителни възнаграждения.
 9. Да бъде въведен допълващ стандарт за дейност, свързана с дигиталните услуги и дигитализация на книжовната памет, за софтуерните продукти и платформи, така както е във всички европейски културни инстути.
 10. При разкриване на нови филиали и центрове към регионалните културни институти, те да бъдат обезпечавани с допълнителни щатни бройки.
 11. Да бъдат осигурени достойни възнаграждения за работещите в БНР, Българската национална филмотека, Държавната агенция „Архиви“.
 12. Министърът на културата Кръстьо Кръстев да поеме отговорност, както правеха неговите предшественици от времето на Елка Константинова насам, и да подпише като страна Браншовия колективен трудов договор за „Музеи и галерии“. Ако той не направи това, каним премиера Николай Денков да подпише Договора, както се споразумя с енергетици, миньори и зърнопроизводители.

 

Обръщаме се към депутатите, министрите и политиците, към цялата българска общественост:

 Подкрепете ни! Нашите искания са справедливи, защото те целят запазването на българската култура.

Заявяваме, че ако исканията ни не бъдат чути, ще предприемем общонационални ефективни стачни действия.

 

 Национална Федерация „Култура към КТ „Подкрепа”