На 23.03.2022 г. от 17.00 ч. пред сградата на Столична община /ул. „Московска” №33/ синдикалните организации на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ в „Топлофикация София” ще проведат протест за достойно заплащане и безопасни условия на труд на работещите.

 Работниците и служителите в „Топлофикация София” ЕАД настояват да прекратите унищожаването на един огромен човешки и производствен потенциал.

„Топлoфикация София“ ЕАД  разполага с огромен топлофикационен товар 1500 МВтч и има потенциал за генериране на почти същото количество електрическа мощност  при подходящо въвеждане на високоефективни когенерационни мощности.

На фона на този огромен потенциал в момента „Топлофикация София” разполага със стари и амортизирани основни и спомагателни съоръжения с изключение на няколко новомонтирани високоефективни турбогенератора, за които обаче няма достатъчно надеждни парогенериращи мощности. Централите работят само благодарение на все още професионално  работещия  и със сърце персонал.

Централизираното ръководство на дружеството е доминирано от хора, които нямат нищо общо с енергетиката. Възникват смущаващи комични ситуации, несъвместими с този бранш.

Администрация в „Централното управление“, като че ли нарочно създава непрекъснати пречки и усложнения и се мъчи да превърне инженерно-техническия персонал  в  отделните централи в послушни администратори, които да вършат работата им.

Всичко се крепи на екипите в отделните централи, но и те вече изнемогват. Няма елементарни доставки за поддръжката на съоръженията.

Крайно време е да се вземат държавнически решения по отношение на „Топлофикация София“, тъй като за толкова много години общината е доказала, че е много далече от енергетиката и това дружество е голям залък за нея. Използва се само като „касичка“, а се знае какво означават централите в София за енергийната сигурност на страната.

„Топлoфикация София“ ЕАД  реално принадлежи на БЕХ, надяваме се най-сетне това стратегическо енергийно дружество да започне да се управлява професионално.

Енергетиците в дружеството искат да получат достойно заплащане за своя труд. Федерация „Енергетика“ към КТ „Подкрепа“ заявява, че провежданата „социална политика” от КЕВР и Столична община не може да бъде за сметка на работните заплати на персонала.

 

Снимка: Капитал