КТ „Подкрепа“ обръща внимание, че така предложеният ни проект на постановление не е преминал през обсъждане […]