КТ „Подкрепа“ обръща внимание, че така предложеният ни проект на постановление не е преминал през обсъждане в комисиите към НСТС и това представлява нарушение на Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество. Създадената работна група не заменя комисията. В допълнение работната група имаше едно заседание, на което настояхме да се вземат предвид някои изкривявания при отпускането на тези субсидии, но това не е направено. На първото заседание не беше обсъждан настоящият вариант на ПМС. Второто заседание пропадна два пъти, поради технически проблеми в МТСП, впоследствие беше насрочено на една и съща дата, в един и същи час със заседанието на Комисията по доходи и жизнено равнище, на което разглеждахме постановлението за минималната работна заплата.

По същество, познатата като 60/40 помощ за бизнеса отдавна не компенсира икономическите тежести вследствие на кризата от пандемията. Повече от година тези средства се изплащат на работещи компании, не на такива, чиято дейност е ограничена, поради наложени здравни мерки.

Макар многократно да предупреждавахме, че някои компании ще кандидатстват и ще получат тази социална помощ, а след това ще реализират печалби благодарение на обществените финансови средства, нито предходното, нито настоящото правителство предприе мерки срещу източването на публичния ресурс. В рамките на първото заседание на въпросната работна група настояхме да получим пълна информация кои и колко са компаниите, които са били подпомогнати, а впоследствие са раздавали дивиденти на акционерите си. Това също не беше направено.

Извън посочените основни дефекти на ПМС 151, предложената ни редакция е незначителна. Единственото, което се променя, е срокът, през който ще се изплащат тези средства. Втората промяна е в референтния месец, от който ще се определя осигурителния доход на лицата.

КТ „Подкрепа“ смята, че ефективността на мярката може да се повиши, публичните средства биха могли да се използват за решаване на далеч по-ключови обществени проблеми от това да се гарантират печалбите на ограничен кръг лица. В тази връзка настояваме да бъде включено изискване компаниите, които са получили компенсации по 60/40 и са изплащали дивиденти през 2020 г. и 2021 г., да върнат получените средства в държавния бюджет.