На 28-29 септември 2023 г. се проведе Финална Конференция по международния проект „Дигитален синдикализъм“, която беше открита от президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Събитието бе организирано в хибриден формат от три локации – София, България, Созопол, България и Брюксел, Белгия. На мероприятието присъстваха над 60 души в трите града от всички страни-участници по проекта: Федерациите САС „Подкрепа“, ТУКОТ „Подкрепа“ и Ф „СИВ“ – „Подкрепа“, Конфедерация на труда „Подкрепа“, както и международните партньори по проекта – EPSU и EFBWW.

От своя страна, презентации представиха вицепрезидентът на Конфедерацията Иоанис Партениотис, заместник-председателят на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“, Йордан Йорданов, както и Федералният секретар на Федерацията Пламена Партениотис. На Конференцията бяха представени постигнатите резултати от проекта – организирани събития, обучения, изготвени материали, въпросник относно нивото на дигитални умения на работещите и неговият последвал анализ. Създаде се дискусия относно бъдещи стъпки за надграждане и развиване на постигнатите резултати по време на периода на проекта.