В повечето държави от ЕС заетите на минимална работна заплата са получили по-голямо увеличение и тяхната […]