Участие на Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ и Марио Нинов, гл. експерт от […]
Майкъл Василиадис, президент на industriAll Europe и Люк Триангъл, генерален секретар на industriAll Europe, отправиха послание […]