ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, УЧАСТВАЩИ В ИЗБОРИТЕ ЗА 48-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ     След задълбочено обсъждане на […]