Анализирайки резултатите от изготвеното по поръчка на Европейския парламент /ЕП/ проучване Евробарометър за есента на […]