Европейската социална харта (ревизирана) от 1996 г. трябва да гарантира основни човешки права и свободи като […]