С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба […]