„България е страната с най-висока енергийна бедност в целия ЕС. Енергийно бедните хора в страната ще се […]