ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА […]
ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ   ДО ПРОФ. Д-Р […]
ДО КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ДО ПРОФЕСОР СЕРБЕЗОВА […]