На 27 септември 2022 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и […]
ДП „Български спортен тотализатор“ и Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ подписаха Колективен трудов договор, който […]
На 29 октомври 2021 г.  Агенция по вписванията и Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при […]