Конфедерация на труда „Подкрепа“ за пореден път поставя на дневен ред проблема с продължаващото обедняване. Синдикатът […]
На 25 октомври се проведе съвет по тристранно сътрудничество между представители на правителството, синдикатите и наработодателските […]