Повече усилия за повишаване на производителността в икономиката е най-добрият механизъм и за повишаване на доходите […]