Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са […]