При несигурна политическа среда и липса на редовно правителство, което да подготвя следващия бюджет, стои въпросът […]