Утре, 10 май 2022 г., от 17:00 ч. в сградата на КТ „Подкрепа“ Федерация на транспортните […]