ДО ПРОФ. ДФН АНАСTАС  ГЕРДЖИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     УВАЖАЕМИ […]