Oсновни искания на специалистите от библиотеките преди актуализацията на бюджета от 1 юли 2022 г. са: […]