„Приемането на наредбата по отношение на пожизнения срок на телковете няма да реши никакъв проблем, но […]