На 23 декември 2010 г. успешно приключи съвместен проект по Национален план […]
От началото на месец април 2010 г. стартира изпълнението на дейности по […]