Ние в проекта на закон за бюджета на ДОО не открихме увеличаване на разходите за персонал. Искам да припомня, че тази година поделенията на НОИ имаха символични стачки заради ниските доходи и всъщност ние това, което казваме е, че с предложеното в проекта увеличение с 11,6 милиона могат да се покрият само като цяло увеличаването на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход. И затова по тази точка не бяхме съгласни, заяви Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ за bTV Radio.

„По отношение размера на максималния осигурителен доход искам да припомня, че в Кодекса за социално осигуряване и в момента съществува параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби, който казва, че максималната пенсия може да бъде в размер на 40 на сто от максималния месечен осигурителен доход. В момента максималната пенсия е 3400 за тази година, толкова е и максималният осигурителен доход. За да може да имаме такава пенсия, трябва да имаме максимален осигурителен доход около 8500 лева приблизително. Затова ние не бяхме съгласни с това символично увеличение. Тъй като министърът на финансите спомена, че като цяло се работи в посока овладяване на дефицита на ДОО, ние считаме, че с такова символично увеличение на масималния осигурителен доход веднъж и втори път чрез задържане размера на обезщетенията тази цел ще остане непостигната.“, посочи още Валери Апостолов

„Размерът на обезщетенията се оказа ябълката на раздора и накрая ние коментирахме, че можем да подкрепим този бюджет под условие – именно размерът на обезщетенията. Ние считаме че, първо,  за да се гарантира достоен размер, те трябва да бъдат функция от осигурителен доход, за да бъдат в унисон с обявената политика на правителството за преодоляване на диспропорциите и борбата с бедността. Ние категорично не подкрепихме запазването на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което се запази на 18 лв. и максималният дневен размер, който се запазва на 85 лв. за целия период до 2026 г. включително. Това означава, че средномесечната сума на обезщетението при минималния дневен размер ще бъде 381,60 лв. Ако направим една проста сметка – това е около 70% от линията на бедност и около 40% от минималната работна заплата.“ Това каза пред bTV Radio Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, след днешното заседание на НСТС за бюджета за догодина.

Ние не сме съгласни и със запазването размера на обезщетението за отлегждане на дете до 2-годишна възраст, който отново е в размер на 780 лв. Позицията на КТ „Подкрепа“ за отглеждането на дете трябва пряко да кореспондира с минималната работна заплата и с осигурителния доход на родителите. Министърът на финансите заяви, че в петък ще има извънредно заседание на Министерския съвет, на което той ще предложи да се разгледат част от въпросите, които бяха поставени на днешното заседание на НСТС, заяви Валери Апостолов.

Относно новите данъчно-осигурителни тежести, които се предвиждат за работещи и пенсионери, а именно увеличението на местните данъци и такси, приравняването на гражданските правоотношения на трудови, данъчното облагане и намаляване разплащанията в брой без да се намаляват банковите такси, Валери Апостолов коментира: „Всички работещи по трудово правоотношение знаят, че ангажимент за твоето работно място, твоето оборудване, носи работодателят. Ние не сме съгласни гражданските правоотношения да бъдат приравнявани на трудовите за целите на данъчно облагане. Досега режимът, в повечето случаи на гражданските договори, имаше 25% нормативно признати разходи и след това следваше данък, сега няма такива разходи и всичко трябва да се облага с данък, което не е добре и като цяло противоречи на разбирането за полагането на труд, за предоставянето на работната сила. При работната сила работодателят има ангажимент да ни осигури здравословни и безопасни условия, техника и всичко необходимо, докато при работа на гаждански договор, всеки сам си осигурява тези неща. Именно заради това и тези лица не подлежат на осигуряване за трудова злополука, професионална болест и безработица, защото те работят на свой риск и за своя сметка“.

Цялото интервю на Надежда Василева с Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ ,за „Важното, казано на глас“ по bTV Radio може да чуете ТУК.