Име: Антоанета Атанасова Христова

Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в ДП „Български спортен тотализатор“ – Благоевград и секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“  при  ДП „Български спортен тотализатор“

За мен „Подкрепа“ е: Единственият лост за спазване и отстояване правата на работниците и служителите.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да се създаде сигурност и стабилност на работното място, както и взаимна удовлетвореност на работодателя и служителите.

Хоби: Спорт