Име: Цветанка Дишлийска

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Министерство на правосъдието.

За мен „Подкрепа“ е: Обединение и солидарност.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да спечелиш доверието на хората.

Хоби: Книги