Докладът на Международната организация на труда /МОТ/ за равнището на заплатите „2022-2023: Въздействието на инфлацията и COVID-19 върху заплатите и покупателната способност“, разглежда развитието на реалните заплати, като предоставя  уникална картина на тенденциите в заплащането на труда в световен мащаб и по региони. В него категорично се развенчават теориите, лансирани от някои икономисти и централни банкери, че заплатите причиняват инфлация и следователно техният ръст трябва да бъде ограничен.

Докладът на МОТ, който е най-авторитетният в световен мащаб източник на информация относно нивото на заплащането на наемния труд, показва че след края на първата фаза на пандемията се регистрира спад от 0,9% на реално получаваните средни месечни заплати. Този спад нараства до 1,4%, ако при калкулацията Китай бъде изключен от сметките. Докладът показва, че за първи път през XXI век растежът на реалните заплати е паднал до отрицателни стойности, докато в същото време разликата между растежа на реалната производителност и растежа на реалните заплати продължава да се разширява.

Докладът анализира развитието на реалните общи заплати от 2019 г. до 2022 г., за да покаже как различните му компоненти – заетост, номинални заплати и инфлация – са се променили по време на кризата с COVID-19 , както и в по-близък план, по време на кризата с разходите за живот . Декомпозицията на общата сума за заплати и нейната еволюция са показани за всички наети лица и се прави разлика между жени и мъже.

По повод публикуването на доклада, Лука Визентини, Генерален секретар на МКП заявя: „През 2022 г. разликата между производителността на труда и реалните работни заплати е с най-висока стойност, ако я сравняваме  с тези от последните  20 години. Производителността на труда нараства в продължение на много години, но равнището на доходите не се променя тъй като правителствата отказват да обуздаят корпоративната алчност и в много страни се постараха да ограничат правата на колективно договаряне и свободата на сдружаване. Това означава, че домакинствата по света срещат трудности да свързват двата края, и тъй като цените не спират да се покачват, те са принудени да се лишават от основни стоки от първа необходимост. През 2022 г. производителността на труда изпревари заплатите с 12,6% в световен мащаб, но мощните централни банки в много страни продължават да настояват за потискане  ръста на заплатите, дори когато ясно се вижда, че бедността нараства. Наред с мерките за увеличаване на заплатите и предоставяне на работниците на справедлив дял от производителността, която точно те произвеждат, правителствата трябва да инвестират в социална защита, в здравеопазване и грижи, в образование и други ключови аспекти на достойното общество. Светът не следва да продължава да толерира икономическа политика, диктувана от дискредитирана академична теория от икономисти и политици, които отказват да се изправят пред реалността. Светът се нуждае от Нов социален договор, в центъра на който да бъдат работните места и достойните заплати!“

Пълния доклад на МОТ /на английски/ може да намерите ТУК.