ДЕКЛАРАЦИЯ

Приета на Редовен Конфедеративен съвет на КТ „Подкрепа“,

проведен на 26 март 2024 г.

След като проследихме и оценихме събитията, свързани с обявения и продължаващ протест на отец Иван Янков от гр. Сливен, започнал на 18.03.2024 г., относно касирания избор на Сливенския митрополит /проведен месец февруари 2024 г. в Сливенска епархия/ и всичко случило се след това.

След като анализирахме дълбочината на неговите послания и подкрепата към него от хиляди хора от цялата страна /дори и от чужбина/.

Отчитайки деликатността, че случилото се е във връзка с проблемите в Българската православна църква, застрашаващи жизненоважният й статут за съдбата на България и българския народ.

Отстоявайки принципите на КТ „Подкрепа“, потвърдени в приетата Програма на XI Конгрес на КТ „Подкрепа“ на 8.02.2023 г., а именно: „Нашите оръжия остават вярата в Бога и Човека. Любовта към Отечеството, безкористността, себеотрицанието, смелостта, разума, усета за пулса на времето, решителността, силата на единството и солидарността.“ и взетото решение и становище на Синдиката на Свещено и църковно служителите към КТ „Подкрепа“ за вяра и морал,

Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ реши:

Изразява своята гореща подкрепа към отец Иван Янков за справедливата кауза „България на българските граждани и Българската православна църква на християните в България“.

                   За Конфедеративния съвет:

                                               Димитър Манолов

                                                       Президент