На своето заседание от 7 март 2012 г. Изпълнителният комитет на ЕКП изрази пълната си солидарност към трудещите се в Гърция, които са сериозно и необратимо засегнати от загуба на работни места и на доходи, което от своя страна води до намаляване на способността им за преодоляване и справяне с негативните последствия от кризата.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) обяви своята подкрепа към гръцките синдикати в борбата им срещу безпрецедентната атака от страна на МВФ (Международен Валутен Фонд), ЕС и ЕЦБ (Европейска Централна Банка), при която периодично се нарушават основните трудови права, унищожават се институциите на труда и се срива социалната държава, като по този начин лишават работниците и служителите от жизнено важната институционална възможност да може да им се окаже закрила. По-конкретно възпрепятства се свободното колективно договаряне, колективните споразумения се премахват, синдикатите биват сплашвани, а социалният диалог системно се руши, за да бъде заменен от авторитарен и едностранен стил на управление, който прави националните социални партньори напълно излишни. Безсмисленото и неоправдано искане от страна на Тройката за закриване на Организацията по работническо жилищно настаняване (ОЕК) и на Работническия социален фонд (ОЕЕ) представлява поредната атака срещу съществуването на синдикати в Гърция.

Гърция е подтиквана и изпада в една от най-дълбоките икономически депресии понастоящем, като прогнозите сочат, че нивото на рецесията там достига 25% -30% – равнища, индикирани само в периоди на война. Ударите, които търпят работещите, пенсионерите и семействата им са без прецедент. Най-драстичният спад в първичен бюджетен дефицит, което Европа наблюдава през последните повече от 30 години, бе постигнат в Гърция, благодарение на обедняването на местното население. С повече от един милион безработни, близо 30% от населението попада под линията на бедност. Почти една четвърт от един милион души там разчитат на полагане на извънреден труд, за да подсигурят ежедневната си прехрана.
Въпреки всичко това, режимът на строги ограничения е върхът на вече предприетите в държавата мерки. Минималната работна заплата последният останал защитен праг за нископлатените работници – наскоро бе понижен с 22% (с 32% за младите работещи хора) – действие, което ще намали като цяло заплащането в страната с около 40%, а също бяха преманахти и редица други предимства и помощи. Допълнителни мерки се очаква да бъдат въведени през юни тази година.

ЕКП обръща сериозно внимание и наблюдава с все по-нарастваща тревога ситуацията в Гърция, която далеч надхвърля въвеждането на строга фискална дисциплина и налагане на бюджетни ограничения, които водят страната към икономическа, политическа и социална бездна.

Ние изразяваме нашето твърдо възмущение от предложеното приоритетно изплащане на заемите преди пенсиите, заплатите и социалните помощи, чрез една ескроу сметка, където всички публични приходи на Гърция ще бъдат събрани. Подобна сметка ще притисне страната и ще я доведе до по-голяма вътрешна задлъжнялост.

Разбира се, подобен подход за нас е неприемлив. Гърция има нужда от нови възможности за възстановяване, в дух на истинска солидарност и сближаване, от политика, която реално да постави нуждите на хората пред тези на пазарите.

ЕКП отново настоява за съобразяване с направеното вече от нея предложение за нов Европейски План тип Маршал, план който да бъде насочен към растеж, към заетост и към иновации: ние предлагаме един нов Договор за Европейска солидарност, договор предлагащ устойчиви и социално приемливи решения, които ще бъдат осъществявани с активното участие на синдикалните организации.

Ние призоваваме кредиторите на Гърция, както и националните институции и политици, да се въздържат от по-нататъшно ограничение и намаляване на заплати, пенсии и от налагане на нови данъци. Вече е крайно необходимо да настояваме за алтернативни възможности за намаляване на дефицита.

Равнопоставеното и равноправно разпределение на данъчната тежест, повишаването събираемостта на данъците, борбата с данъчните измами, ефективното ползване на структурните фондове за нови инвестиции, преразглеждането на разходите за отбрана на Гърция, намаляването на излишните, а не на социалните разходи това са само някои от възможните алтернативи.

Ние от ЕКП, както и всички наши членове, ще продължим да следим внимателно ситуацията и да бъдем в първите редици на Пан-европейските усилия за спасяване на Гърция.