Правителството на България работи в условията на перманентна криза от 2009 г. до сега. Въпреки това […]
На своето заседание от 7 март 2012 г. Изпълнителният комитет на ЕКП изрази пълната си солидарност […]