Получилите публичност данни за раздадените средства за допълнително стимулиране, измервани със стотици милиони левове в различни бюджетни организации през последните години, драматично надхвърлят в пъти ежегодните средства от републиканския бюджет, заделяни за наука. Стряскаща е информацията, че един шеф на агенция може да получи в рамките на една година заплата и бонус, равняващи се на 10-годишното заплащане на средностатистическия български професор в Българската академия на науките (БАН) и в Селскостопанската академия (ССА).
Срамно е, че на фона на раздадените от настоящите и предишни управляващи стотици милиони „бонуси“ определихте мизерните бюджети на БАН и ССА за 2012 г с гарантиран недостиг на работните им заплати за три месеца. Силно редуцираният бюджет на БАН и ССА автоматично води до сериозен спад на собствените приходи на двете Академии, които при нормално финансиране осигуряват 40% от необходимите средства за дейността си.
Срамно е, че в целия ЕС залагат на развитието на науката и иновациите за просперитета на страните си, а нашите правителства – на бонусите на администрацията.
Ние не отричаме необходимостта от животоспасяващи операции за отделни хора с върнатите бонуси, но за спасението на тези хора е „виновна“ науката.
Смешно звучат за повечето българи европейските изисквания за осигуряване „щастието“ на кокошките, но трагична е констатацията, че за учените от двете Академии няма осигурени дори минимални условия за достоен труд.
Настояваме спешно да се преразгледат приоритетите на страната, като развитието на науката и иновациите станат водещи.
Настояваме спешно да бъдат заделени животоспасяващи средства за двете Академии, необходими за оцеляването им като първа стъпка в тази насока.

15.03.2012 г.
за Федерация Техническа индустрия. Наука. Информатика – КТ „Подкрепа“
/председател Здравчо Здравчев/

за Федерация на независимите синдикати от земеделието – КНСБ
/ председател Светла Василева/

за СНСО към НБС „ВОН“ – КНСБ при БАН
/ председател Владимир Бозуков/

за Синдикален Академичен Съюз – БАН
/ председател Ермак Димов/