Наложи се към преговорите да се включат и двамата президенти на двете синдикални конфедерации.
Считано от 01.03.2023 г. и от 01.09.2023 г. заплатите на работниците ще се увеличат с по 150 лв. За някои групи работници това означава общо увеличение с над 30%, за други с над 20 %.
Срещата бе съпроводена от множество присъстващи пред Общината членове на ФТР „Подкрепа'“.