Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа,

Братя и сестри,

Преди всичко ми позволете от името на българските работници и служители да поздравя Вас и Вашите заместници по повод избирането Ви на толкова значими позиции. Позволете ми също така да изразя своята увереност, че под Вашето председателство на настоящата 106-та Сесия на МОТ ще се генерира ползотворен дебат по всички въпроси от Дневния ред.

Икономическите и социални затруднения, породени от строгата политика на икономии и глобализиращите се пазари, доведоха до загуба на доверието на гражданите в политическите елити. Усилията ни за спазване на минималните трудови стандарти и ценностите на МОТ трябва да се удвоят, за да успеем поне да запазим извоюваните до момента права.

Основно предизвикателство пред социалния модел и социалния диалог в България към момента е договарянето на конкретен механизъм за определяне на минималната работна заплата. До момента правителствата почти едностранно предлагат размера на МРЗ, което обсъждат с работодатели и синдикати в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Така се стигна до няколкогодишно замразяване на МРЗ след световната финансова и икономическа криза, както и до повишаването й през последните години.

Дискусиите продължават без особен успех. Декларираната цел на всички социални партньори е да бъдат отразени всички фактори, залегнали в Конвенция 131 на Международната организация на труда. Трудност при договарянето обаче е постигането на общо разбирателство за това кои точно показатели да бъдат отразени и с каква тежест.

Друг, основен проблем е пазарът на труда. Няма никакво съмнение, че твърденията за дефицит на работници и служители с добра квалификация се използват с цел да оправдаят най-ниските заплати в Европейския съюз, да забавят сближаването на страната с останалите държави членки и да подкопаят още повече трудовите регулации. Този наратив се налага повече от десетилетие, а само за една година напусналите страната граждани, които отиват да работят и живеят другаде, са колкото един малък български град.

Голямо предизвикателство е и невижданата бежанска вълна към Европа. Използвайки различията в квалификацията, вече бяха направени опити в редица държави за законово прилагане на различно заплащане между местни и новодошли работници. Приемането на този подход ще направи формално новите служители по-атрактивни за работодателите и те ще ги предпочитат пред местните, ще намали трудовите възнаграждения и ще подхрани национализмите. Ние трябва да си дадем сметка, че това е изключително опасно и заедно да предприемем мерки.

Директивата на ЕС за командированите работници може да ограничи изтичането на български работници към Западна Европа, но на командированите ще гарантира заплащане, с което да живеят нормално, докато се трудят далече от дома, както и достоен живот на техните семейства. Тази Директива отговаря на предизвикателство, което е аналогично на това, което се поражда от навлизането на бежанци в Европа. Ние в България също сме заинтересовани новодошлите от Близкия Изток работници да получават поне същото заплащане като българския работник, за да не бъде изхвърлен той, само защото те са по-евтини.

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа,

Необходим е консенсус между политическите лидери и социалните партньори в глобален мащаб за възстановяване на равновесието между интересите на участниците в индустриалните отношения. Неолибералните тенденции, при които наблюдаваме постоянно отстъпление от социалните стандарти в полза на интересите на капитала, е в ущърб на демографския потенциал на нашите държави и практически унищожава както източниците на труда, така и потребителите на създадените от труда блага. Това в средносрочен план заплашва да лиши капитала от естествените основи, върху които може да се развива.

Не случайно за поредна година на икономическия форум в Давос основна тема са неравенствата. Високите неравенства, предизвикани от трудов, социален и данъчен дъмпинг, подкопават възможностите за устойчив икономически растеж. Неправилно разпределеният, дебалансиран товар в лодката води до неизбежно потъване. Ние – организациите в МОТ можем да го предотвратим!

Пожелавам ползотворна работа на Конференцията и благодаря за вниманието!