XI-ият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 8-9 февруари 2023 г. в Зала 3 на НДК.

КОНГРЕСЪТ е върховен орган на Конфедерацията, който се свиква веднъж на четири години. КОНГРЕСЪТ приема Устав, утвърждава общата Програма на Конфедерацията, взима решения по всички въпроси, засягащи цялостната й дейност и избира екип от президент и вицепрезидент с мандат до следващия КОНГРЕС. В него ще участват над 600 делегати от цялата страна – представители на регионалните и браншови структури на КТ „Подкрепа“. Поканени да поднесат своите приветствия и поздравления пред делегатите на XI-тия КОНГРЕС са президентът на Р България, вицепрезидентът на Р България, министър-председателят, кметът на София, министърът на труда и социалната политика, социалните партньори. Сред официалните гости на КОНГРЕСА ще бъдат посланици и социални аташета, обществени организации и институции, общественици и интелектуалци. В работата на XI-тия КОНГРЕС ще участват и чуждестранни гости от приятелски синдикални организации.

Журналистите, желаещи да отразят XI-тия КОНГРЕС на КТ „Подкрепа“, трябва да изпратят официално писмо от медията до Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ на имейл press_center@podkrepa.org. В писмото следва да се посочат трите имена на журналиста, телефон за връзка, електронна поща.

Крайният срок за изпращане на исканията за акредитация е 06 февруари 2023 г.

За повече информация тел.: 02/987 68 82.