Рекордният недостиг на работна ръка в Европа се дължи на ниските заплати и лошите условия на труд, показват нови проучвания.

Процентът на незаетите работни места в Европа в момента е рекордно висок. За миналата година повече от 1/4 от предприятията в ЕС са имали производствени проблеми, в резултат на недостиг на работна ръка.

Лидерите на ЕС и представители на бизнеса обвиняват този недостиг единствено на проблемите с професионалните умения на европейските работници. Осигуряването на повече работници с умения, необходими за работа в индустриите на бъдещето, е решаваща част от социално справедливия преход към зелена икономика.

Изследване, публикувано от Европейския синдикален институт (ЕСИ) показва, че:

  • Секторите, в които за периода 2019-2022 г. недостигът на работна ръка се е увеличил най-много обикновено предлагат по-лоши условия на труд;
  • Недостигът на работна ръка очевидно нараства повече сред работните места с относително по-ниско заплащане, дори когато се сравняват сходни работници;
  • Недостигът на работна ръка е най-голям в сектори и профили, които не е задължително да се изискват и по-високи умения.

Констатациите доказват, че ако Европа иска да сложи край на недостига на работна ръка, тя следва да повиши покритието с  колективно договаряне, заплащането и да подобри условията на труд, както и да повиши професионалните  умения.

На теория, стесненият пазар на труда следва да повиши ролята на колективното договаряне, да увеличи заплатите и да подобри условията на труд. В половината от страните членки на ЕС обаче през миналата година реалните заплати са намалели, въпреки факта, че реалните печалби са се увеличили.

Според Европейската конфедерация на профсъюзите, работодателите не могат да намерят достатъчно работници, защото не предлагат достатъчно добри заплати и условия на труд. Обаче отговорът е ясен: има нужда от по-високо заплащане. Време е европейските политици да признаят това и да изпратят ясно послание към работодателите.

ЕС също трябва да последва САЩ  и да направи публичното финансиране към компаниите, съобразно това какви са заплатите, дали са осигурени справедливи условия за повишаване на квалификацията на работниците, поети ли са ясни задължения за колективно договаряне. Европа трябва да спре да се опитва да се конкурира, въз основа на ниско заплащане и лоши условия, и вместо това трябва да повиши производителността си чрез инвестиции във висококвалифицирани, високотехнологични и висококачествени работни места.

За повече информация:
„Недостиг на работна сила – да се откажем от лошите работни места“ (от Wouter Zwysen) от ЕСИ, можете да прочетете тук.