На 25 октомври се проведе съвет по тристранно сътрудничество между представители на правителството, синдикатите и наработодателските организации. Част от темите бяха свързани с определяне линията на бедност и промени на данъчни закони. По тези въпроси дискутираха в „Денят започва:“ Атанас Кацарчев, главен икомист на КТ „Подкрепа“ и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал у нас.

Кацарчев посочи, че по сметки на „Подкрепа“ линията на бедност е 714 лв.

„Самата методика работи с данни от 2021 г., което е доста назад във времето, и съответно определя сума за следващата година, което не е много адекватно, тъй като парите имат цена във времето. Би трябвало да се стъпи на реални данни с днешна дата и да се добави прогнозата за следващата година, за да се изчисли линията на бедност. Самата линия на бедност отразява покупателната способност в много минимален размер, тя определя бройката хора, копито имат право да получават различни видове помощи и това се отразява на бюджета“, поясни Атанас Кацарчев.

Добрин Иванов посочи, че те са подкрепили линията на бедност.

„Методиката за определяне за линията за бедност бше актуализирана през 2021 г.- тогава и със съгласието на синдикалните организации. Тя е базирана на данни на Евреостат и унифицирана за всички европейски цени“, отбеляза той и припомни, че линията на бедност е покривяне на минимума от жизнени потребности. Тя е ориентир, по която да се ориентира системата на социалното подпомагане“, подчерта Иванов.

Цялото участие на Атанас Кацарчев в „Денят започва“ по БНТ може да гледате ТУК.

Източник: БНТ