„НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“
(BG EIF 2013/01-06.02)

Проектът обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с британската Консултативна мрежа „Law Centres London“ и широк кръг от заинтересувани институции – за очертаване на ключови проблеми на гражданите на трети страни и възможни решения за локализираните проблеми. На база осъществено трансгранично обучение е изготвен Наръчник с насоки за работа с граждани на трети страни и въвличане на компетентните институции и гражданското общество за насърчаване и подпомагане на интеграционния процес.