Национална федерация „Химия“ към КТ „Подкрепа“ учреди секция след двумесечни преговори с ръководството на „СТС ПРИНТ“ АД. По-голяма част от работещите са членове на КТ „Подкрепа“. За председател на секцията беше избран Тодор Терзиев. В преговорите участваха Иван Иванов, председател на НФ „Химия“, Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“.

Договорено е по-високо от установеното в наредбата заплащане при полагане на нощен труд 0.20% от МРЗ за страната, но не по-малко от 1.50 лв. Страните се споразумяха, че основната месечна заплата се индексира ежегодно с процента на годишната инфлация, отчетена от НСИ.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА РАБОТЕЩИТЕ В „СТС СПРИНТ“ АД 2022-2024